Cloudy

-2°C

Dąbrówka

Cloudy

 • Całodobowa Opieka

 • Wykwalifikowany Personel Medyczny

 • Rodzinna Atmosfera

Dom Opieki Finezja Rezydencja Słońca

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy Dąbrówka


Troska o bliskich i zapewnienie im odpowiedniej opieki to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stawia przed nami życie.

Finezja – Rezydencja Słońca Oddział Dąbrówka wchodzi w skład Polskiej Grupy Medycznej MEDILIFE. Nasza Grupa ukierunkowana jest na pomoc osobom w trudnych chwilach życiowych oraz osobom wymagającym opieki medycznej, gdzie podstawą udzielanych świadczeń jest stan zdrowia Pacjenta oraz dysfunkcje, jakie mu towarzyszą.


Jesteśmy jednym z niewielu legalnie działających Domów Opieki na prawach Zakładów Opiekuńczo Lecznyczych podejmujących się świadczeń Pielęgnacyjno - Opiekuńczych.

Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 00000166508.

Oferowane Świadczenia:

W zakresie oferowanych usług pielęgnacyjno – opiekuńczo - rehabilitacyjnych dedykowanych osobom starszym wymagającym opieki bądź też z racji różnego rodzaju uwarunkowań życiowych, których następstwem jest konieczność skorzystania ze wspomnianych świadczeń medycznych.

Pensjonat Finezja to nowoczesny ośrodek pielęgnacyjno - leczniczo – rehabilitacyjny, w pierwszym rzędzie zapewniający wysoką jakość świadczeń medycznych przy zachowaniu hotelowego standardu usług socjalno – bytowych. Naszym nadrzędnym celem jest udzielanie świadczeń medycznych dla Pacjentów indywidualnych na rzecz zachowania, przywracania i ratowania ich zdrowia, w warunkach, które nie przywołują skojarzeń pobytu w szpitalu, czy podobnych jemu jednostkach służby zdrowia.

Jesteśmy również jedną z niewielu placówek w Polsce, która w ramach realizowanego Programu Opieki umożliwia naszym Pensjonariuszom zaangażowanie się w życie Pensjonatu.

Jest to jeden z najważniejszych elementów naszego Programu, gdyż każdy z nas chce się czuć potrzebny, chce czuć się częścią społeczności, dla której jego głos jest ważny i dużo znaczy.

Nasi Podopieczni, przy wsparciu personelu
mogą uczestniczyć w życiu Pensjonatu inicjując:
 • wydarzenia kulinarne
 • program warsztatów
 • wydarzenia artystyczne
 • charakter ogrodu
images/pensj1.jpg
Jesteśmy zdania, iż profesjonalna opieka zdrowotna, jak i wysoki standard udzielanych świadczeń świadczeń socjalno – bytowych jest wynikiem połączenia wysokich umiejętności kadry medycznej z przyjętym przez nas programem leczenia, każdorazowo indywidualnie dobranym do potrzeb naszych Pacjenta. Dlatego też, dla zapewnienia naszym Podopiecznym komfortu pobytu w Pensjonacie Finezja proponujemy:
 • pokoje jednoosobowe,
 • świadczenia medyczne zgodne z wynikami diagnostyki lekarskiej,
 • 24 godzinną opiekę pielęgniarską,
 • opiekę pielęgnacyjną,
 • monitorowany stan zdrowia Pacjentów,
 • system monitoringu części wspólnych obiektu,
 • pod warunkiem wyrażenia zgody osób upoważnionych, w tym Pacjenta bądź prawnych jego opiekunów, system monitoringu pokoi dedykowany osobom wymagającym ciągłej opieki,
 • system przywoływania,
 • bezprogowe rozwiązania architektoniczne,
 • terapię zajęciową,
 • zajęcia interpersonalno-integracyjne,
 • możliwość własnej aranżacji wnętrza pokoju by charakter pomieszczenia przywoływał ciepłe, znane osobie skojarzenia,
 • podstawowe zabiegi kosmetyczne,
 • domową kuchnie zgodną z wymaganą stanem zdrowia Podopiecznych zbilansowaną dietą.

Dom Opieki Finezja Rezydencja Słońca

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy Dąbrówka


Najważniejszym elementem przyjętego przez nas Programu Opieki są świadczenia medyczne, które realizowane są przez profesjonalny zespół specjalistów....

...
Zadzwoń aby dowiedzieć się więcej