Cloudy

-2°C

Dąbrówka

Cloudy

Nasza placówka medyczna zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, w tym opiekę pielęgniarską, fizjoterapeutów, personelu pomocniczego, opiekę lekarską (lekarz POZ) oraz świadczenia diagnostyczne lekarzy specjalistów.

Prowadzimy też terapię zajęciową, udzielaną przez instruktorkę, która łącząc różne metody i formy pracy, starając się rozwijać w każdym mieszkańcu naszego Pensjonatu pasję i zainteresowania, co w efekcie ma doprowadzić do lepszej kondycji psychicznej i umysłowej.

Jesteśmy zdania, iż profesjonalna opieka zdrowotna, jak i wysoki standard udzielanych świadczeń socjalno – bytowych jest wynikiem połączenia wysokich umiejętności kadry medycznej z przyjętym przez nas programem leczenia, każdorazowo indywidualnie dobranym do potrzeb naszych Pacjenta.

Dlatego też, dla zapewnienia naszym Podopiecznym komfortu pobytu w Pensjonacie Finezja proponujemy:
 • pokoje jedno i dwuosobowe,
 • świadczenia medyczne zgodne z wynikami diagnostyki lekarskiej,
 • 24 godzinną opiekę pielęgniarską,
 • opiekę pielęgnacyjną,
 • monitorowany stan zdrowia Pacjentów,
 • system monitoringu części wspólnych obiektu,
 • pod warunkiem wyrażenia zgody osób upoważnionych, w tym Pacjenta bądź prawnych jego opiekunów, system monitoringu pokoi dedykowany osobom wymagającym ciągłej opieki,
 • system przywoływania,
 • bezprogowe rozwiązania architektoniczne,
 • terapię zajęciową,
 • zajęcia interpersonalno-integracyjne,
 • możliwość własnej aranżacji wnętrza pokoju by charakter pomieszczenia przywoływał ciepłe, znane osobie skojarzenia,
 • podstawowe zabiegi kosmetyczne,
 • domową kuchnie zgodną z wymaganą stanem zdrowia Podopiecznych zbilansowaną dietą.

Dodatkowo w ramach świadczeń podstawowych lekarskich zapewniamy lekarza internistę, a w uzasadnionych przypadkach raz w miesiącu dodatkowe świadczenia lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii oraz psychiatrii.

W przypadku konieczności powołania konsylium lekarskiego w związku ze stanem zdrowia Pacjenta z udziałem specjalisty nie wchodzącego w skład podstawowego zespołu medycznego, Pacjent nie jest obciążany kosztem wstępnej diagnostyki.

Jeśli zajdzie konieczności dokładnej diagnostyki oraz ciągłej opieki specjalisty nie wchodzącego w skład zespołu medycznego bądź też częstrzych niż raz w miesiącu wizyt lekarzy specjalistów wchodzących w skład zespołu medycznego (nie dotyczy lekarza internisty, który każdorazowo jest świadczeniem zawierającym się w podstawowej ofercie jednostki), uznać należy, iż jest to dodatkowy koszt po stronie Pacjenta, podobnie jak ma się to w przypadku pampersów oraz leków.

ZASADY PRZYJĘĆ W RAMACH ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH NFZ

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego
  • Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego podpisane przez lekarza,
  • Zaświadczenie Lekarskie,
  • Wywiad Pielęgniarski,
  • Ocena w skali Barthel,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli Pacjent Posiada),
  • Xero decyzji ZUS lub inne np. zasiłek z opieki społecznej,
  • Dowód Osobisty, Legitymacja Emeryty / Rencisty,
  • Dokumentacja medyczna - xero dotychczas prowadzonych kart Pcjenta,
  • Zgoda na potrącenie odpłatnosci z otrzymywanych świadczeń.
  • Jeśli Pacjent jest ubezwłasnowolniony:
  • Postanowienie o ubezwłasnowolnieniu,
  • Postanowienie o ustaleniu opiekuna prawnego,
  • Zgoda Sądu na umieszczenie osoby w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym,
  ZASADY PRZYJĘĆ W RAMACH ŚWIADCZEŃ ODPŁATNYCH
  Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego
 • Zaświadczenie Lekarskie,
 • Wywiad Pielęgniarski,
 • Ocena w skali Barthel,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli Pacjent Posiada),
 • Dowód Osobisty, Legitymacja Emeryty / Rencisty,
 • Jeśli Pacjent jest ubezwłasnowolniony:
 • Postanowienie o ubezwłasnowolnieniu,
 • Postanowienie o ustaleniu opiekuna prawnego,
 • Zgoda Sądu na umieszczenie osoby w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym,
 • Dokumentacja medyczna - xero dotychczas prowadzonych kart Pacjenta.

Co nas wyróżnia

Jeśli poszukujecie Państwo miejsca, które spełni wysokie wymagania, co do jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego a zarazem rodzinnego podejścia do Gości naszego Domu Opieki, jesteśmy przekonani, iż oferta naszego pensjonatu spotka się z Państwa zainteresowaniem.

...
Zadzwoń aby dowiedzieć się więcej