Cloudy

-2°C

Dąbrówka

Cloudy

Mamy prawdziwą przyjemność przedstawić Państwu naszych Partnerów, z którymi podejmujemy się realizacji strategii Spółki w zakresie bezpośrednio związanym z utrzymaniem, przywracaniem i ratowaniem a także poprawą życia.


Gmina Piaseczno

Razem z władzami gminy, jak i jednostkami powiązanymi z gminą, podejmujmy się opieki nad mieszkańcami gminy w zakresie świadczeń terapii uzależnień finansowanych z budżetu G. Piaseczno. W projekcie uczestniczy wspomniana gmina, Gminny Punkt Konsultacyjny oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Jesteśmy również jednostką partnerską projektu Karta Dużej Rodziny.


CENTRUM MEDYCZNE CMP

Jest to polska rodzinna firma. Centrum powstało na bazie zespołu prywatnych gabinetów, w którym przyjmowali lekarze z rodziny Walickich i spokrewnieni oraz zaprzyjaźnieni z rodziną. Obecnie jest to wieloprofilowa sieć przychodni współpracująca z ponad 3r00 lekarzami specjalistami. Świadczy usługi z zakresu alergologii, chirurgii, dermatologii, diabetologii, dietetyki, endokrynologii, fizykoterapii, gastroenterologii, ginekologii, interny, kardiologii, laryngologii, logopedii, medycyny pracy, neurologii, okulistyki, pediatrii, psychologii i psychiatrii, rehabilitacji, reumatologii, stomatologii, urologii i innych. Na pacjentów czeka 8 przychodni własnych w Warszawie i Piasecznie oraz blisko 200 przychodni podwykonawczych w całej Polsce.


OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ DĄBRÓWKA

Współpraca z ośrodkiem opiera się na szeroko rozumianym wsparciu o pomocy Stron na rzecz mieszkańców Gminy w zakresie świadczeń pielęgnacyjno – opiekuńczych realizowanych na terenie Domu Opieki Finezja Rezydencja Słońca Dąbrówka. Zgodnie z prawem Ośrodek pomocy społecznej, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Ośrodek pomocy społecznej w Dąbrówce koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.


PORADNIA DZIECIĘCA KAJA

Poradnia Dziecięca KAJA jest placówką, która zajmuje się kompleksową diagnostyką dziecka, terapią integracji sensoryczną oraz logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną a także rehabilitacja dzieci. Poradnia oferuje diagnozy i terapie psychologiczne, logopedyczne oraz pedagogiczne. Fizjoterapeuci placówki pracują metodą NDT – BOBATH. Posiadają także wiele specjalistycznych kursów i szkoleń (m. in. Kinesio Taping, PNF, AFE oraz wiele innych). Rodzicenajmłodszych Pacjentów znajdą pomoc i wsparcie w zakresie pielęgnacji swoich maleństw. Równocześnie wykonana zostanie ocena neurorozwojowa dziecka. Logopedzi w swojej pracy wykorzystują metody pracy z zakresu neurologopedii oraz logorytmiki. Zapewniamy też wczesne diagnozowanie oraz terapię dla niemowląt z zaburzeniami napięcia mięśniowego i trudnościami w sferze karmienia (zaburzenia ssania, żucia, połykania).


Allianz

We współpracy z Allianz Polska realizujemy na rzecz Pacjentów Allianz, świadczenia rehabilitacji ambulatoryjnej krótko i długoterminowej.


MEDILIFE Assistance

Jedena z najszybciej rozwijających się organizacji świadczącą usługi medyczne dla klientów indywidualnych i korporacyjnych w ramach partnerstwa z placówkami medycznymi, indywidualnymi praktykami lekarskimi oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi.


ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH „Wysoczańscy”

W ramach współpracy podejmujemy się świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów powiatu gryfickiego oraz Pacjentów korzystających z oferty naszego Centrum Rehabilitacji, jak i Ośrodka, w którym realizujemy ofertę Turnusów Rehabilitacyjnych.


Stowarzyszenie Przyjaciół Pustkowa

Wspólnie budujemy piękno miejscowości Pustkowo uczestnicząc czynnie w wydarzeniach ściśle związanych z promocją miejscowości. Dzięki wyrozumiałości i przychylność władz miejscowości Pustowo oraz Gminy Rewal realizujemy projektu budowy jednostki medycznej podejmującej się rehabilitacji zarówno w zakresie ambulatoryjnym, jak i w postaci turnusów rehabilitacji.


Trendtours Turistik

W ramach współpracy podejmujemy się opieki rehabilitacyjno wczasowej na rzecz klientów niemieckich biura podróży TrendTours, które jest jednym z pierwszych partnerów naszej jednostki w zakresie świadczeń rehabilitacyjno – opiekuńczych.


WIOSKI SENIORA Sp. z o.o.

W lipcu 2013 roku podpisaliśmy ze Spółką Wioski Seniora współpracy w zakresie opieki nad osobami w dojrzałym wieku – Seniorami.


Dom Opieki Finezja Rezydencja Słońca

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy Dąbrówka


Najważniejszym elementem przyjętego przez nas Programu Opieki są świadczenia medyczne, które realizowane są przez profesjonalny zespół specjalistów....

...
Zadzwoń aby dowiedzieć się więcej