Cloudy

-2°C

Dąbrówka

Cloudy

Mamy przyjemność reprezentować jednostkę o charakterze opiekuńczo – leczniczo - rehabilitacyjną zarządzaną przez Spółkę należącą do Polskiej Grupy Medycznej MEDILIFE o kapitale polskim, w skład której wchodzi m.in. Centrum Medyczne MediLife zarządzające Centrum Zdrowia Psychicznego, Centrum Rehabilitacji oraz Centrum Leczenia Uzależnień, w skład którego wchodzi m.in. Oddział Detoksykacji oraz Ośrodek MediLife. Nasza jednostka została utworzona na mocy uchwały Interesariuszy Polskiej Grupy Medyczne MEDILIFE.

Jesteśmy legalnie działającym Domem Opieki o charakterze Niepublicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, wpisanego do Rejestru Wojewody Mazowieckiego Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (nr 000000166508 ), gdzie stroną odpowiedzialną za opiekę medyczną stanowi Centrum Medyczne MediLife, a Spółką zarządzającą są Polskie Domy Seniora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rolą naszej jednostki, Domu Opieki Finezja – Rezydencja Słońca, jest stworzenie wysokiej jakości świadczeń dedykowanych osobom starszym, samotnym, które z racji wieku bądź też stanu zdrowia, wymagają świadczeń pielęgnacyjno – opiekuńczych. Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie rozwiązań dedykowanych osobom wymagających pomocy zarówno w zakresie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Nieustannie podnosząc kompetencje Grupy, udzielamy świadczeń medycznych zarówno w województwie mazowieckim, jak i województwie zachodniopomorskim.


Województwo Mazowieckie

Centrum Zdrowia Psychicznego w Otwocku

Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia Środowiskowego w tym pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty.

Centrum Zdrowia Psychicznego w Piasecznie

Zespół Leczenia Środowiskowego, Poradnia Zdrowia Psychicznego – pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty.

Centrum Leczenia Uzależnień w Piasecznie

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień, Poradnia Terapii Uzależnień, Oddział Detoksykacji, Ośrodek Leczenia Uzależnień.

Poradnia Terapii Uzależnień Grodzisk Mazowiecki

Oddział Terapii Uzależnień, Poradnia Leczenia Uzależnień.


Województwo Zachodniopomorskie

Centrum Rehabilitacji w Pustkowie

Fizjoterapia Ambulatoryjna, Lekarska Opieka Rehabilitacyjna.

Centrum Rehabilitacji w Pustkowie

Fizjoterapia Ambulatoryjna, Lekarska Opieka Rehabilitacyjna.

Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny FINEZJA

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa, Turnusy Rehabilitacyjne, Wczasy dla Seniorów.


We wskazanych placówkach udzielamy świadczeń zarówno komercyjnych, jak i świadczeń gwarantowanych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kontrakty z NFZ

Czerwiec 2014

Umowa na realizacje świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Zespołu Leczenia Środowiskowego,
Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.

Lipiec 2014

Umowa na Lekarską Ambulatoryjną Opiekę Rehabilitacyjną.

Sierpień 2014

Umowa na Rehabilitację Ambulatoryjną.

Listopad 2014

Umowa na Leczenie Środowiskowe

Marzec – Listopad 2015

Aneksy do zawartych Umów w zakresie ZLŚ, Poradni oraz Oddziału.


Mając nadzieję, iż przedstawione treści spotkają się z Państwa zainteresowaniem, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

Dom Opieki Finezja Rezydencja Słońca

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy Dąbrówka


Najważniejszym elementem przyjętego przez nas Programu Opieki są świadczenia medyczne, które realizowane są przez profesjonalny zespół specjalistów....

...
Zadzwoń aby dowiedzieć się więcej